Det hender at mye i livet må settes på vent...

Nå er det enda ett år siden sist jeg skrev noe her. For de fleste mennesker er dagene dager, årene år; tid man fyller med normale aktiviteter, trivielle foreteelser, spennning, variasjon , fornyelse, rutiner - alltid er det noe man gjør, tenker på, skal. For meg har det foregående året vært rim...
hits